ANAF: 25 mai 2020 este termenul limita pentru depunerea declarației unice

0
1286
25 mai 2020 este termenul limita pentru depunerea declarației unice

„Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” are ca termen limita 25 mai 2010, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală( ANAF) într-un comunicat Mediafax.

Cine este obligat să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate

„Declaraţia unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi în România, din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum şi venituri din alte surse (de exemplu: câştiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă).”, se precizează în comunicat.

Potrivit declarațiilor ANAF, declarația unică se va realiza obligatoriu și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri dincolo de granițele României, dar care sunt supuse impozitării în România, ca de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor.
Declarația unică se va realiza și de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.

Cum se va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate

Declarația privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorat pentru anul 2019 împreună cu estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020 se vor realiza pe baza unui singur formular.

Declarația unică se va depune atât în format fizic la biroul de registratură al organului fiscal sau poștal – cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz) -, cât și în format electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare – precum „spațiul privat virtual (spv) sau pe e-guvernare.ro.