Companiile private din România vor fi obligate să depună un act, cel puțin o dată pe an, la Oficiul Național al Registrului Comerțului

0
914
Companiile private din România vor fi obligate să depună un act, cel puțin o dată pe an, la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Companiile private din România vor fi obligate să depună declarație privind beneficiarul real al companiei pentru a putea să fie înscris în Registrul beneficiarilor reali ai societății, totul având ca scop respectarea legii privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În plus, societățile private care au acționari vor fi, de asemenea, obligate să dovedească cine este beneficiarul de drept al profiturilor companiei.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților private din România în concordanță cu prevederile legii 129 / 2019 privind combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului. Astfel, reprezentantul legal al societății private înmatriculate are obligația prin lege să prezinte anul la ONRC documentul care atestă statutul său în companie în maximum 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale și ori de câte ori intervine o modificare a datelor de identitate ale beneficiarului real în maximum 15 zile de la modificare.

Acele societăți care au fost înregistrate până la data de 21.07.2019 – excepție fiind companiile, societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat – au termen pentru depunerea declarației de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până la date de 21.07.2020. aceste societăți, vor depune o singură declarație după aprobarea situațiilor financiare anuale care va acoperii atât declarația de înmatriculare a firmei și declarația anuală după aprobarea situațiilor financiare ale companiei.

Sancțiuni pentru societățile care nu depun declarația la timp

„Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancțiunii se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenți constatatori proprii”, precizează un comunicat al ONRC.

În cazul în care, reprezentantul legal al societății private nu a depus în termen de maximum 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real la ONRC, tribunal va pronunța dizolvarea societății.

Unde se depune declarația

Cererile de înregistrare care au ca scop declarația privind beneficiarul real vor putea să fie depune atât la ghișeu cât și prin corespondență sau online cu confirmare de primire.

Cererile depuse în format electronic vor avea incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă și se va anexa declarația în formă autentică.