Un nou proiect de lege publicat de Ministerul Finanțelor Publice prevede condițiile de funcționare a băncilor naționale de dezvoltare

0
1250
Un nou proiect de lege publicat de Ministerul Finanțelor Publice prevede condițiile de funcționare a băncilor naționale de dezvoltare

Ministerul Finanțelor Publice a dezvoltat un nou proiect de lege care vizează reglementarea condițiilor de înființare, dar și de funcționare a băncilor naționale de dezvoltare:

– Băncile naționale de dezvoltare au rolul de a sprijini antreprenoriatul prin facilitatea accesului la finanțare și prin promovarea investițiilor. Astfel, acestea ar trebui să reglementeze pe baza unei analize independent ex-ante disfuncționalitățile și decalajele existente pe piața financiară în conformitate cu prevederile legale ale legislației Uniunii Europene și a actului constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare.

– Bănicile naționale de dezvoltare acordă finanțare în condiții de piață, acționând complementar cu instituțiile de credit. Instituțiile de credit sunt persoanele juridice române cu societăți pe acțiuni pot avea capitalul social fie din bugetul de stat, fie din veniturile rezultate din privatizare care sunt înregistrate în contul Trezoreriei Statului, fie din amândouă cazurile. Constituirea sau majorarea acestui capital social ,condițiile de finanțare și membrii conducerii fiecărei bănci de dezvoltare sunt aprobate printr-o hotărâre a Guvernului.

-Băncile naționale de dezvoltare funcționează numai în urma autorizației emise de banca Națională a României.

– Produsele financiar bancare oferite de băncile naționale de dezvoltare vor fi oferite unui anumit public țină identificat pe baza analizei ex-ante a disfuncționalităților și decalajelor înregistrate pe piața financiară în cadrul proiectului de înființare a băncilor finanțat cu ajutorul Comisiei Europene.

-Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare sunt: comisioane, dobânzile și tarife rezultate din prestarea activităților specifice şi suportate de către beneficiarii eligibili ai băncilor de dezvoltare, fonduri contractate de pe piețele financiare internă și internaționale, fonduri de la instituții financiare internaționale, fonduri încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice, fonduri de la bugetul de stat, împrumuturi subordonate acordate de statul roman și alte surse de finanțare, stabilite prin hotărârea Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.