Cine va beneficia de o nouă scutire de impozit pe venit

0
583
Cine va beneficia de o nouă scutire de impozit pe venit

Conform declarațiilor oficialilor, codul fiscal se va modifica prin introducerea unei noi litere în art. 60 punct 1 – articol ce prevede scutirea de la impozitul pe venit a persoanelor cu handicap pentru transmiterea dreptului de proprietate imobiliară şi a dezmembrămintelor acestuia prin moștenire, informează businessmagazin.

Legea nr. 227/2015 din Codul fiscal ce conține art.60 punct 1 va avea litera e) transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, prevăzute la art. 111 *( Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;
* Art.111- la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la dobândirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;

c) în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare;

d) constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here